9 nội dung & video bài học mẫu trong Montessori

Tổng hợp link 9 bài viết, video mẫu về phương pháp Montessori đã đăng trong page để Thầy Cô dễ dàng tham khảo. Nhớ like page để cập nhật những bài tiếp theo nhé.

1. MARIA MONTESSORI LÀ AI?

https://goo.gl/AgYjC2

2. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ THEO QUAN ĐIỂM CỦA MONTESSORI.

https://goo.gl/WDBTEW

3. ĐẶC ĐIỂM LỚP HỌC MONTESSORI

https://goo.gl/J8Pxie

4. HIỆN TƯỢNG 3 KÉP KINH ĐIỂN CỦA MONTESSORI

https://goo.gl/94xwBL

5. CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI

==> Muốn trở thành Giáo viên Montessori, tìm hiểu khóa học tại: https://goo.gl/5AX3LK

5.1. Thực hành cuộc sống

https://goo.gl/cmhst9

5.2. Giáo dục phát triển giác quan:

1. LUYỆN TẬP XÚC GIÁC

https://goo.gl/8Uywzq

2. CẢM GIÁC THỊ GIÁC VỀ HÌNH DẠNG (Phần 1)

https://goo.gl/uAEgmw

CẢM GIÁC THỊ GIÁC VỀ HÌNH DẠNG (Phần 2)

https://goo.gl/Zp8hAv

3. LUYỆN TẬP VỊ GIÁC VÀ KHỨU GIÁC

https://goo.gl/E56zxk

4. LUYỆN TẬP THỊ GIÁC

https://goo.gl/TwZR2J

5. LUYỆN TẬP TRI GIÁC

https://goo.gl/9WLvJ5

6. LUYỆN TẬP VỀ NHẬN BIẾT MÀU SẮC (phần 1)

https://goo.gl/qzy1Xa

LUYỆN TẬP VỀ NHẬN BIẾT MÀU SẮC (phần 2)

https://goo.gl/meypcd

7. LUYỆN TẬP THÍNH GIÁC (Phần 1)

https://goo.gl/w1K9zi

VIDEO:

1. [BÍ KÍP 4 bước VIẾT SỐ, VIẾT CHỮ theo phương pháp MONTESSORI]

https://goo.gl/orcwLd

2. [RÓT NƯỚC TỪ BÌNH SANG CỐC, CÁCH BÊ CỐC ĐÚNG]

https://goo.gl/yhv7zK

==> Muốn trở thành Giáo viên Montessori, tìm hiểu khóa học tại: https://goo.gl/5AX3LK

ST: Cộng đồng GIÁO VIÊN Montessori

Tin Liên Quan